Chào Mừng Các Bạn Đến Với Thiết Giáp Kỵ Binh

Trang Web này sẽ cung cấp và trao đổi tin tức của các Kỵ Binh

NHẮN TIN
Trang web này còn rất nghèo nàn vì thiếu bài vở và hình ảnh liên quan đến Binh Chủng Thiết Giáp
và các Kỵ Binh.  Xin các KB gửi tài liệu về cho tôi để tôi bỏ vào trang web này.

TIN TỨC
August 04th, 2004
KB Bùi Đức Thuyên viết:
Niên Trưởng Trần Quang Khôi sẽ viếng thăm LittleSaigon vào ngày Thứ Năm 8/5/04 đến ngày
8/8/04.
Vậy kính thông báo đến quý KB để có cơ hội gặp lại được Niên Trưởng Khôi.  Mọi thắc mắc xin liên
lạc với Niên Trưởng Đỗ Đức Thảo (714) 898-4280 để biết thêm chi tiết.
Thân kính

August 3rd, 2004
Kỵ Binh Bùi Quốc Hùng ở Úc nhắn tin:
KB nào biết tin tức của KB Ytrlong Nia, Cựu Chi Đoàn Phó CĐ 1/8 Chiến Xa  xin báo tin cho:
- Nguyễn Huy Hoàng: ĐT 808-944-5026
- Lê Quang Vinh:  ĐT 937-989-8554
- Lê Quang Vinh:  ĐT 937-989-8554
- Trần Vĩnh Diệp: ĐT 651-646-8275
- Bùi Quốc Hùng: ĐT 613-9352-8088
KB nào biết tin tức của Bành Du Chống xin báo tin cho:
- Hồ Công An: ĐT 366-632-9816
Thành thật cám ơn các KB rất nhiều.

July 31th, 2004
Kính gởi CH. Thuyên,
Tôi đã đặt link với anh xong, Link tôi hiểu theo nghĩa là phô trương sức mạnh phô trương sự đoàn
kết với nhau trước kẽ thù VC và những tên ăn cơm quốc gia nhưng đâm sau lưng chiến sĩ.
Trong trang web của anh có một chổ tôi muốn làm từ lâu nhưng không được.
Trang nhà của Thiết Giáp có nội dung và mục đích hay lắm.
Thân kính.
Trọng.

KB Thuyên viết:
Kính Quý Chiến Hựu thuộc Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương,
Hội Aí Hữu Thiết Giáp California hân hạnh thông baó Website Thiet Giap VNCH đã bắt đầu xuất
hiện trên Mạng Tòan Cầu dưới tên ww.thietgiap.com.
Vậy xin thông  báo đến quý Chiến Hữu  để tiện truy cập và tìm lại được Đồng Đội.
Thân kính
Buì Đức Thuyên

July 24th, 2004
KB Trần Hữu Thành cho tôi hay là có một số KB không đồng ý bỏ địa chỉ liên lạc cũng như đơn vị
cuối cùng vào website.  Do đó tôi đã lấy những tin tức này ra.  KB nào cần những tin tức này e-mail
cho tôi, tôi sẽ cung cấp.  KB nào muốn list địa chỉ của mình, cho tôi hay tôi sẻ bỏ vào website.

July 23rd, 2004
Trang web trước thietgiapncali.dyndns.org host bởi www.dyndns.org, free service.  Do đó lúc sống,
lúc chết.  KB Bùi Đức Thuyên, thuộc Ban Điều Hành Nam Cali và tôi đã đi đến quyết định là mua
riêng website cho Thiết Giáp.  www.thietgiap.com được host bởi www.yahoo.com.  Như vậy là Binh
Chủng TG đã có miếng đất để cắm dùi và cũng là nơi để các KB của chúng ta trao đổi tin tức cũng
như theo dõi các sinh hoạt của các Hội KB khắp nơi.

Để sự liên lạc giữa các KB đươc nhanh chóng , xin các KB gửi e-mail address của mình cho tôi,
NẾU CÓ. Nếu chưa có e-mail address xin click vào đây Create Yahoo Mail.

KB Hoàng Minh Chiếu TĐKB đang sống tại Úc số phone (613) 9499-6416. Nhờ KB Sâm nhắc KB
Chiếu là KB Hoàng N. Ân TD22KB đang mong tin.

Xin quí KB ở Vùng 3 Chiến thuật vào webpage TG TRONG TRẬN ĐÁNH AN LỘC 1972 nhìn lại
những hào hùng và nhọc nhằn để gìn giữ cho quê hương và tưởng nhớ tới bạn bè đã hy sinh hoặc
mất đi một phần thân thể.

Cám ơn tất cả các KB đã gửi hình ảnh và tài liệu về cho website này.
Chào các bạn. Tôi là Nguyển Văn Thắng, Webmaster của trang web này.  Tôi khóa 29 SQCBTG, đơn vị cuối cùng TD11KB.  Tôi bị
thương ở trận Hạ Lào: Lam Sơn 719 rồi giải ngũ năm 1971.  Nếu các bạn muốn sửa đổi hay bổ túc bất cứ vấn đề gì trong trang
web này xin các bạn vui lòng gửi e-mail cho tôi ở duytnguyen@sbcglobal.net